VÄLKOMMEN TILL FYSIO DENS

Jag heter Anders Nygård och har jobbat som fysioterapeut från 1994. Jag har grundat mitt företag 1995 och har haft min mottagning i Tropiclandias utrymmen. Jag har utrymme på Skolhusgatan 34 (Fylgia), 65100 Vasa.

OBS :: Jag har flyttat tillbaka till källaren. Ingång på vänstra sidan av huvuddörren en trädörr. Ner för trappoerna till vänster och in genom dörren.

Jag har gått på fortbildning sedan 1995 2-3 gånger/år. Från 2005 5-10 gånger/år. Därför att kunna erbjuda bästa möjliga behandling.

Fysioterapins innehåll kan vara exempelvis: massage, olika mobiliserings behandlingar, strömbehandling, värmebehandling, rådgivnig/handledning, personligt träningsprogram.

Exempel på behandlingsmetoder: Manuell terapi, mobilisering, manipulation, Mc Kenzie metoden, Maitland konceptet, elbehanlingar, akupunktur, ultraljudsbehandling, kylbehandling (cryoterapi), värmebehandlingar, nervvävnads mobilisering, kinetic control, behandling av de primära reflexerna, tejpning (olika metoder), individuela träningsprogram, spinal mouse undersökning, Mulligan konsept, Golf Matrix och massage.

Du kan komma med läkar remiss eller utan. Om du vill kan jag söka ersättning (direktdebitering) från FPA.